Grupa AEGM

Grupa: Pozyskiwanie środków z UE (zmień)

Czym są odnawialne źródła energii?

OZE - to odnawialne źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

Odnawialne źródła energii zaspokajają obecnie (2012 rok) około 8,5% światowego zapotrzebowania na energię. Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody. W 2012 roku odpowiadała ona za 75% energii z odnawialnych źródeł. Kolejne źródła to energia wiatru (11%), energia geotermalna (6%), biomasa i biopaliwa (5,5%) oraz energia słoneczna (2%). Obecne trendy wskazują, że w latach 2010-2020 poziom wyprodukowanej energii z wiatru może wzrosnąć ok. 10-krotnie a energii słonecznej ok. 100-krotnie, co spowoduje, że w 2020 r. energetyka słoneczna stanie się największym producentem energii odnawialnej na świecie, wyprzedzając energetykę wodną i wiatrową. W 2020 roku zarówno energetyka słoneczna, jak i energetyka wiatrowa liczone osobno będą produkowały więcej energii elektrycznej niż wszystkie elektrownie jądrowe na świecie.

Odnawialne źródła energii zaspokajają około 8,5% zapotrzebowania ludzkości na energię, z czego 6,5% zaspokaja hydroenergetyka. Od początku XXI wieku światowe inwestycje w odnawialne źródła energii rosną w sposób wykładniczy. Jest to spowodowane z jednej strony spadkiem ich cen, a z drugiej strony dopłatami wprowadzanymi przez wiele państw. Inwestycje te są przedmiotem toczącej się debaty. Zwolennicy odnawialnych źródeł energii wskazują na problemy związane ze spalaniem paliw kopalnych, stanowiących źródło ponad 85% energii dla ludzkości: zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie i wyczerpywanie się zasobów. Ich przeciwnicy wskazują na wysokie koszty, niestabilność produkowanej energii, dodatkowe koszty ekologiczne i wątpliwy wpływ na zużycie paliw kopalnych. Najobfitszym źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna.