Grupa AEGM

Grupa: Pozyskiwanie środków z UE (zmień)

Pozyskiwanie środków z UE

Dzięki operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 firma AEGM z siedzibą w Skrzyszowie zakupiła zestaw kolektorów słonecznych do podgrzewania wody i wspomagania centralnego ogrzewania oraz panele fotowoltaiczne do wytwarzania prądu.

I. Działanie ma na celu optymalizację kosztów energii elektrycznej przez częściowe zasilanie urządzeń elektrycznych energią pochodzącą z odnawialnych źródeł poprzez założenie paneli fotowoltaicznych, której celem jest optymalizacja kosztów energii elektrycznej dzięki wykorzystaniu niewyczerpalnej, darmowej energii słonecznej poprzez przetwarzanie jej na prąd dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych.

II .Działanie ma na celu optymalizację kosztów ogrzewania ciepłej wody oraz ogrzewania centralnego dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł poprzez założenie kolektorów słonecznych, której celem jest optymalizacja kosztów prowadzonej działalności poprzez wykorzystanie niewyczerpalnej, darmowej energii słonecznej i przetwarzanie jej do ogrzewania wody, a także budynku dzięki zainstalowaniu kolektorów słonecznych.

Działania te mają na celu poinformowanie lokale społeczeństwo jak i przedsiębiorców o korzyściach finansowych po zainstalowaniu zestawów solarnych.Dzięki działaniu 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 powstała farma fotowoltaiczna w Gminie Radłów

Nazwa Beneficjenta: AEGM Adam Flaga

Całkowity koszt projektu: 7 263 504,71 zł

Kwota dofinansowania: 3 903 758,95 zł (w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 147 067,42 zł)

Opis projektu: Projekt polegał na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 0,99 MW i ostatecznym przyłączeniu farmy do publicznej sieci energetycznej.

farma