Grupa AEGM

Grupa: Pozyskiwanie środków z UE (zmień)

Fotowoltaika

Fotowoltaika jest techniką przetwarzania światła słonecznego na energię elektryczną. Dzięki zastosowaniu ogniw fotowoltaicznych otrzymujemy prywatną elektrownię, której paliwem jest światło.

Najpopularniejsze ogniwa fotowoltaiczne wykonywane są na bazie krzemu. Krzem jest półprzewodnikiem co oznacza, że może płynąć w nim prąd tylko w określonych warunkach. W procesie technologicznym krzemowe podłoże zostaje poddane obróbce zewnętrznej i domieszkowaniu w celu uzyskania specjalnych właściwości elektrycznych i optycznych – umożliwiających wystąpienie w nim efektu fotowoltaicznego.

Padające na ogniwo światło jest pochłaniane generując w jego wnętrzu ładunki elektryczne (dodatnie i ujemne). Ładunki te rozkładają się po obu stronach ogniwa – podobnie jak w kondensatorze pomiędzy dwoma powierzchniami ogniwa wystąpi różnica potencjałów. Przykładając metalowe elektrody po obu stronach ogniwa inicjuje się przepływ prądu elektrycznego mogącego zasilić określony odbiornik. Jeśli ogniwo jest wystawione na promieniowanie słoneczne w sposób ciągły, przepływ (natężenie) prądu ustabilizuje się na poziomie proporcjonalnym do natężenia tegoż promieniowania.

Korzyści z instalacji fotowoltaicznych: