Kontakt z firmą

AEGM
33-156 Skrzyszów 448D
Tel/fax. 014 67-45-302

Adam Flaga - 0508 314-910
Skype: adamflaga
Dyrektor Handlowy

Mateusz Wąsowski - 0662 009 046
Kierownik Biura

Bożena Pęgiel - 0602 571-890
Kierownik ds. marketing i reklamy